Möte med Röda korset den 30 januari 2013
Publicerad: 1 februari 2013

Den 30 januari 2013 hölls ett möte mellan Amnesty och Röda korset på Röda korsets huvudkontor i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera fortsatt samarbete kring frågan om explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Närvarande från Röda Korset var Dick Clomén och Micael Lindholm. Närvarande från Amnesty var Anna Dahlbäck, Madelaine Seidlitz och Maja Åberg. Separata mötesanteckningar har mejlats ut till berörda personer.