Möte med Röda korset den 5 april 2013
Publicerad: 8 april 2013

Den 5 april 2013 hölls ett möte mellan Amnesty och Röda korset på Advokatfirman Bastling & Partners kontor i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera fortsatt samarbete kring frågan om explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Närvarande från Röda Korset var Dick Clomén och Micael Lindholm. Närvarande från Amnesty var Felicitas Bergström, Anna Dahlbäck, Ida Lönneborg, Madelaine Seidlitz och Maja Åberg. Separata mötesanteckningar har mejlats ut till berörda personer.