Möte med Röda korset den 13 mars 2014
Publicerad: 13 mars 2014

Den 13 mars 2014 hölls ett möte mellan Amnesty och Röda korset på Röda korsets huvudkontor i Stockholm. Syftet med mötet var att diskutera fortsatt samarbete kring frågan om explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Närvarande från Röda Korset var Cecilia Tengroth och Kristina Lindvall. Närvarande från Amnesty var Madelaine Seidlitz, Anna Dahlbäck och Ida Lönneborg. Separata mötesanteckningar ska mejlas ut till berörda personer.