Seminarium om tortyr
Publicerad: 17 mars 2014

Den 6 mars 2014 anordnade gruppen för internationella straffrättsliga frågor seminariet "Tortyren efter kriget mot terrorn" på Bibliotek Plattan på Kulturhuset.

Den 6 mars 2014 anordnade gruppen för internationella straffrättsliga frågor seminariet "Tortyren efter kriget mot terrorn" på Bibliotek Plattan på Kulturhuset. Panelen bestod av Madelaine Seidlitz (jurist på Amnesty), Anne Ramberg (generalsekreterare för Advokatsamfundet), Mattias Gardell (professor i religionshistoria och författare till boken Tortyrens återkomst) och Niklas Möller (psykolog på Röda Korset med vana av att arbeta med tortyroffer). Ulf B Andersson (chefredaktör Amnesty Press) var moderator.

Panelen diskuterade bland annat vad tortyr är, om det finns anledning att diskutera tortyr i en svensk kontext, en psykologisk definition av begreppet tortyr, införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt och utvisningen av två egyptier från Sverige i december 2001. Till exempel talade Madelaine Seidlitz om Amnestys arbete med att påverka lagstiftare attinföra ett tortyrbrott i svensk lagstiftning, Anne Ramberg tog upp frågan om den kritik Sverige har fått från FN:s tortyrkommitté för långa häktningstider, Mattias Gardell berättade om Bush-administrationens arbete med att legalisera tortyrbrottet och Niklas Möller talade om vad som händer med en människa som har utsatts för tortyr. Ett femtiotal personer kom och lyssnade.


Den 10 april 2014 anordnas ett seminarium om ansvarsutkrävande efter Egyptenavvisningarna kl. 17 på Bibliotek Plattan.


Antecknat av Clara Cederberg