Seminarium om Egyptenavvisningarna från Bromma 2001
Publicerad: 23 maj 2014

Den 10 april 2014 anordnade gruppen för internationella straffrättsliga frågor seminariet ”Sveriges avvisning av två personer till tortyr i Egypten” på Bibliotek Plattan på Kulturhuset.

Panelen bestod av Thomas Hammarberg (Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter), Lena Sundström (journalist och författare, bl.a. till boken ”Spår”) och Madelaine Seidlitz (jurist på Amnesty). Ulf B Andersson (redaktör för Amnesty Press) var moderator. Ida Lönnborg från Amnesty höll ett inledande anförande om vad som faktiskt hände vid det aktuella tillfället och om vilka granskningar som har skett av svenska myndigheter samt vilka slutsatser dessa har lett till.

Panelen diskuterade den händelseutveckling som resulterade i att Ahmed Agiza och Mohammed Elzary avvisades till Egypten och utsattes för tortyr i egyptiskt fängelse. Madelaine Seidlitz beskrev bl.a. hur Amnesty vid tiden för avvisningen kontaktades av oroliga släktingar till männen och hur svårt det var att få någon information från Utrikesdepartementet om vad som hade hänt. Thomas Hammarberg uppgav att han är övertygad om att det var en medveten strategi från regeringens sida att inte informera om avvisningsbeslutet i tid så att exempelvis männens ombud kunde överklaga beslutet innan dess att avvisningen skedde. Han ifrågasatte också att den dåvarande svenske ambassadören i Egypten väntade så länge med att besöka Ahmed Agiza och Mohammed Elzary i fängelset eftersom det är allmän kunskap att tortyr vanligtvis sker i början av en fångenskap om det finns en avsikt att använda tortyr för att komma åt information.

Lena Sundström instämde i att allt tyder på att regeringen försökte hemlighålla avvisningen och uttryckte frustration över den svenska godtrogenhet som troligtvis ledde till att regeringen godtog de diplomatiska försäkringar som den egyptiska regimen hade utfäst. Panelisterna var vidare överens om att det inte har skett något riktigt ansvarsutkrävande av de regeringspolitiker och tjänstemän som beslutade om och möjliggjorde avvisningen. Thomas Hammarberg uppgav att han själv hade föreslagit för Jens Orback att regeringen skulle tillsätta en kommission för att utreda frågan men att han hade fått höra att Göran Persson motsatte sig en sådan utredning. Madelaine Seidlitz förklarade att Amnesty har drivit frågan länge utan att få något riktigt gehör från politiskt håll.

Amnesty hade inför seminariet försökt att få någon representant från den dåvarande socialdemokratiska regeringen att medverka som panelist utan att lyckas.

Antecknat av Johanna van Rooij