Ny lag om folkmord m.m.
Publicerad: 24 juli 2014

Den 27 maj 2014 fattade riksdagen beslut att anta regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2014. Svenska Amnesty har arbetat för att detta ska ske sedan 2002, så det är en välkommen lagändring.