Utredning om tortyrbrott
Publicerad: 24 juli 2014

Den 24 juni 2014 fattade regeringen beslut att ge en utredare i uppdrag att bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Av direktiven framgår bland annat att utredaren i sin bedömning ska beakta att Sverige återkommande har fått kritik av CAT och att vissa andra nordiska länder har infört ett tortyrbrott. Man ger också utredaren i uppdrag att – oavsett vilken bedömning han kommer fram till – lämna de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett särskilt tortyrbrott.

Länk till regeringens beslut: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/242930

Läs även Anna Dahlbäcks artikel om detta i medlemsutskicket Insats: /media/2014/07/24/insats_juli2014.pdf