Israel/Palestina: ICC måste utreda
Publicerad: 5 september 2014

Under åtskilliga årtionden har Amnesty International samlat bevis för krigsförbrytelser och andra brott enligt internationell rätt som har begåtts av Israel, Hamas och palestinska väpnade grupper. Amnesty uppmanade den 1 augusti 2014 FN:s säkerhetsråd, den Palestinska myndigheten och Israel att göra allt som står i deras makt för att ge ICC, internationella brottmålsdomstolen, i Haag möjlighet att undersöka de brott som har begåtts.

Ur Amnesty Press

»ICC måste utreda«

Under åtskilliga årtionden har Amnesty International samlat bevis för krigsförbrytelser och andra brott enligt internationell rätt som har begåtts av Israel, Hamas och palestinska väpnade grupper. 
 
Amnesty uppmanade den 1 augusti FN:s säkerhetsråd, den Palestinska myndigheten och Israel att göra allt som står i deras makt för att ge ICC, internationella brottmålsdomstolen, i Haag möjlighet att undersöka de brott som har begåtts.
 
– En ICC-undersökning skulle kunna leda till att den ondskefulla cykeln av övergrepp under straffrihet till sist kan brytas, anser Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. Denfortsatta bristen på rättvisa för offren för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten är en skam som hänger tungt över världen.
 
Under sommaren har högt uppsatta företrädare för Palestinska myndigheten återigen annonserat en avsikt att ansluta sig till Romstadgan, grunden för ICC. Salil Shetty uppmanade Palestinska myndigheten att göra verklighet av orden. Han uppmanade också USA, Israel, Kanada, Storbritannien och andra EU-medlemmar att sluta med påtryckningar mot Palestinska myndigheten för att de inte ska ansluta sig till ICC. Amnesty uppmanar också Israel att ansluta sig till Romstadgan.
 
I samband med Gazakriget under sommaren har Amnesty anklagat bägge parter för krigsförbrytelser. Amnesty har krävt en omedelbar utredning av de många uppgifterna om att Israel med avsikt har attackerat sjukvårdsinrättningar och personal. Organisationen har också kritiserat Hamas och andra grupper för urskillningslös raketbeskjutning mot Israel och uppgifterna om att attacker genomförts från bostadsområden och att raketer gömts i civila byggnader. Den 22 augusti fördömde Amnesty de summariska avrättningar av 21 påstådda kollaboratörer som Hamas genomförde i Gaza. Amnesty krävde också ett vapenembargo mot samtliga parter i konflikten.
 
Under sommarens strider i Gaza tillläts journalister att bevaka kriget på plats. Däremot stoppade de israeliska myndigheterna både Amnesty International och Human Rights Watch, HRW. Amnesty, som senast år 2012 släpptes in i Gaza, begärde vid tre tillfällen att få komma in via gränsövergången Erez. Varje gång blev svaret att ansökan inte kunde behandlas då gränsövergången påstods vara stängd. HRW nekades tillträde till Gaza då Israel hänvisade till att organisationen inte var registrerad. Amnesty och HRW stoppades också av de egyptiska myndigheterna. 
 
– Amnesty International och Human Rights Watch måste på plats ges möjlighet att utreda anklagelserna om allvarliga krigsförbrytelser som har begåtts av alla parter i konflikten, sade de bägge organisationerna i ett gemensamt uttalande den 20 augusti.
 
Ulf B Andersson