Israel/Palestina: Har ICC jurisdiktion?
Publicerad: 6 september 2014

Läs information från ICC om varför domstolen - ännu - inte har jurisdiktion över misstänkta krigsförbrytelser begångna i Gaza / Palestina.