Granskning i FNs tortyrkommitté
Publicerad: 20 januari 2015

Hösten 2014 granskade FNs tortyrkommitté (CAT) på nytt hur Sverige följer tortyrkonventionen. I sin rapport från granskningen kritiseras Sverige på flera punkter, bland annat för bristen på explicit kriminalisering av tortyr, för häktningstider och restriktioner/isolering och för förvar av asylsökande. Amnesty skickade en "skuggrapport" till CAT under dess granskning och pekade på flera av de brister som tas upp i CATs rapport.