Promemoria: kriminalisering av tortyr i svensk rätt
Publicerad: 11 februari 2015

Amnesty har i februari 2015 uppdaterat sin promemoria rörande kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Denna tillställdes ursprungligen dåvarande justitieministern hösten 2011. Den uppdaterade versionen har bland annat skickats till den utredare som regeringen har tillsatt för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning.