Första svenska åtalet för krigsbrott i Syrien
Publicerad: 25 februari 2015

Den 2 februari 2015 väcktes åtal vid Södertörns tingsrätt mot en 28-årig man misstänkt för folkrättsbrott (krigsförbrytelser) och synnerligen grov misshandel. Enligt åtalet har brottet begåtts vid någon tidpunkt mellan maj och juli 2012 i Syrien. Mannen har vid tidpunkten deltagit i den väpnade konflikten på oppositionssidan och gärningen har riktats mot en företrädare för den syriska staten. Den åtalade gärningen består i att mannen tillsammans med ett flertal andra utsätter en person för svår misshandel samtidigt som personen är frihetsberövad och fastbunden.

Läs hela åklagarens pressmeddelande här. http://www.aklagare.se/Media/Nyheter/Atal-for-folkrattsbrott-och-synnerligen-grov-misshandel-/

Domen meddelas torsdagen den 26 februari 2015 kl. 11.