Första svenska domen för krigsbrott m.m. i Syrien
Publicerad: 27 februari 2015

Den 26 februari 2015 dömde Södertörns tingsrätt en 28-årig man till fem års fängelse för folkrättsbrott (krigsförbrytelser) och synnerligen grov misshandel. Brottet ska ha begåtts i Syrien under 2012, då mannen deltog i den väpnade konflikten på oppositionssidan. Brottet har begåtts mot en företrädare för den syriska staten, som var frihetsberövad och fastbunden och därefter utsattes för svår misshandel.

Tingsrätten anser i sin dom för det första att det är bevisat att det pågick en intern väpnad konflikt i Syrien från februari 2012 och att Fria Syriska Armén (FSA) var part i konflikten. För det andra är det enligt tingsrätten bevisat att mannen ingick i FSA:s operativa verksamhet under den aktuella tiden och att han frivilligt deltog i denna verksamhet.

För det tredje anser tingsrätten att det är bevisat - genom förhör och filmmaterial - att den dömde mannen "tillsammans med flera andra personer har använt våld mot en oidentifierad person, som har varit knuten till den syriska statens väpnade styrkor och försatt ur stridbart skick" och att han har deltagit i våldsanvändningen av egen fri vilja. Han döms därför för misshandeln tillsammans och i samförstånd med de andra personerna, dvs. han döms för allt det våld som man kan se på filmen även det som de andra männen har utfört.

Tingsrätten anser att misshandeln är synnerligen grov, eftersom mannen visat prov på en särskild hänsynslöshet och råhet vid våldsutövningen och att misshandeln "har utövats av flera personer och bestått av instrumentellt våld i överlagt syfte (d.v.s. tortyr) i form av såväl slag med händer och tillhygge som sparkar mot olika delar av kroppen på en person, som har varit bunden till händer, fötter och överkropp och påtagligt skadad sedan tidigare och fullständigt saknat möjlighet att försvara sig" samt att en av de personer som deltog i misshandeln bar vapen i uppenbart syfte att förstärka offrets utsatthet.

Tingsrätten använder, som framgår ovan, ordet tortyr för att beskriva misshandeln. Vid ett annat tillfälle kallas misshandeln "tortyrliknande". I Sverige saknas brottet tortyr, varför man inte kan dömas för det i svensk domstol. I stället får man, som i den nu aktuella domen, döma för synnerligen grov misshandel och - om tortyren skett inom ramen för en väpnad konflikt - folkrättsbrott eller (enligt ny brottsrubricering 2014) krigsbrytelser. För närvarande pågår en utredning för att bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Amnesty har sedan länge arbetat för att ett tortyrbrott ska införas i svensk rätt. Läs Amnestys promemoria i frågan: /media/2015/02/11/pm-extern-om-tortyrbrott-uppdaterad-2015.pdf

Anna Dahlbäck
Gruppen för internationella straffrättsliga frågor